nyhetstoppen

Familjerätt – Vårdnadstvist

När det gäller familjerätt finns det många olika kategorier, och idag tror vi att vi kommer att klargöra frågan om barn. Att ge omsorg till ett barn är förmågan att tillgodose barnets behov som förälder och fatta beslut i viktiga frågor. Därför är det mycket viktigt att en förälder kan agera som vårdnadshavare. I alla beslut om barn bör du alltid börja med den bedömning som är bäst för barnet. Detta gäller också följande fråga: vem ska kunna fungera som barnets vårdnadshavare, ensam vårdnadshavare eller gemensam vårdnadshavare.

Vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan komma överens om hur de ska hantera barnets vårdnad måste de lösa tvisten i domstol. Det innebär att föräldrar kan ha provat olika alternativ, till exempel samarbetssamtal, för att nå en överenskommelse innan tingsrätten tar upp en fråga gällande vårdnadshavare. Att argumentera i rätten om vem som ska vara barnets vårdnadshavare innebär att domstolen fattar ett avgörande beslut om vem som juridiska ska stå som barnets vårdnadshavare. Det kan vara gemensamt vårdnad eller ensam vårdnad för någon av parterna. I vårdnadstvister är tingsrättens uppgift att hjälpa föräldrar att nå en överenskommelse, men om detta inte är möjligt kommer domstolen att avgöra vad som är bäst för barnet.

Vårdnadstvister är ett rättsligt förfarande som i många fall kommer att göra att en av föräldrarna förlorar vårdnaden om barnet eller får vårdnaden. När föräldrarna är oense om vem som ska ha vårdnaden om de gemensamma barnen uppstår en vårdnadstvist. Tvisten avgörs av domstolen och vem som får vårdnaden om barnet. Domstolen kan vilja att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet, men ibland kan de två parterna inte nå en överenskommelse. Vårdnadstvister och separationer är mycket vanliga bland föräldrar i Sverige. Cirka 25% av föräldrarna till barn under 18 år bor inte under samma tak. I vårdnadstvister vanns cirka 46% av fallen av mödrar och 33% av fäder. Endast 21% av fallen utmynnade i gemensam vårdnad. I Sverige drabbas cirka 60 000 barn av separation varje år.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln