nyhetstoppen

Vad är en bygglovsritning och varför behöver jag en?

Bygglovsritningar är en typ av konstruktionsritning som visar var en föreslagen byggnad eller struktur på en fastighet ligger, liksom eventuella befintliga strukturer på fastigheten. Ritningen innehåller också information om dimensionerna på den föreslagna byggnaden eller strukturen, samt eventuella krav på avgränsning som kan finnas.

Om du planerar att bygga en tillbyggnad på ditt hus eller bygga ett nytt skjul på bakgården måste du få ett bygglov från din lokala kommun. För att få ett bygglov måste du lämna in en uppsättning konstruktionsritningar för granskning av tillståndsmyndigheten.

Dessa konstruktionsritningar måste innehålla en ritning för byggnadstillstånd, som visar var den föreslagna konstruktionen är placerad på fastigheten. Ritningen måste också innehålla information om dimensionerna på den föreslagna strukturen, liksom eventuella krav på avgränsning som kan finnas.

När tillståndsmyndigheten har granskat och godkänt dina konstruktionsritningar utfärdar de ett bygglov, vilket gör att du kan fortsätta med ditt byggprojekt.

Slutsats

En bygglovsritning är en typ av konstruktionsritning som anger platsen för en föreslagen byggnad eller struktur på en fastighet, liksom eventuella befintliga strukturer på fastigheten. Ritningen innehåller också information om måtten på den föreslagna byggnaden eller strukturen, samt eventuella krav på avgränsning som kan finnas. Om du planerar att bygga en tillbyggnad till ditt hus eller bygga ett nytt skjul på bakgården måste du lämna in en uppsättning byggritningar för granskning av din lokala kommun, som måste innehålla en ritning för bygglov. När tillståndsmyndigheten har granskat och godkänt dina konstruktionsritningar utfärdar de ett bygglov, vilket gör att du kan fortsätta med ditt byggprojekt.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln