nyhetstoppen

Säkerhetsrådgivare kring transport av farligt gods

Amasis erbjuder konsulteringstjänster inom hantering av kemikalier och farligt gods. De erbjuder handledning i form av stöd med taktisk handledning gällande kemikaliehantering, farligt gods och byggvaror. Amasis är din kemikonsult, säkerhetskonsult och säkerhetsrådgivare när det gäller farligt gods. Att ha en kemikonsult är något som många bolag saknar, vilket likaså är något som många efterfrågor av myndigheterna och klienter som ställer höga krav på dokumentering vid salu av kemikalier. Enligt ett EU-direktiv från Januari år 2000 så skall många företag som hanterar och transporterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare vars uppgift är att motverka olyckor när farligt gods hanteras. Säkerhetsrådgivare granskas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Utbildningar inom miljö och ADR

Om ditt företag ska transportera farligt gods eller ska vara medansvarig i transporten bör ni ha har gått genomgått en ADR-utbildning. Utbildningen har som främsta mål att göra dig upplyst om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen eftersträvar även till att förhindra olyckor, men lär också ut om hur man på bästa sätt kan vidta åtgärder som minimerar skador på liv, hälsa, miljö och egendom om olyckan är framme.

Amasis erbjuder ADR utbildningar som är skräddarsydda för kunden lokaler och också egen lagerpersonal och andra inblandade i transporten. Utöver ADR utbildningar så erbjuder Amasis utbildningar inom hantering av kemikalier. Denna utbildningen erbjuds för bolagets personal och är en speciell utbildning i handskning av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön även tolkning av skyddsinformation.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln