nyhetstoppen

ROADM: Vad är det och vad används det till?

ROADM står för Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer. ROADM:er används i optiska nät för att hantera och styra flödet av ljussignaler mellan olika noder. De gör det möjligt för nätverksadministratörer att lägga till eller ta bort specifika ljuskanaler, eller våglängder, utan att behöva omdirigera hela signalen. ROADM:er kan också användas för att skapa nya optiska vägar genom nätverket och för att skydda mot avbrott och fel.

ROADM:er är en nyckelkomponent i nästa generations optiska nät och är viktiga för att stödja den ständigt ökande efterfrågan på datatrafik med hög bandbredd.

ROADM:er installeras vanligtvis på strategiska punkter i nätet, t.ex. vid större korsningar eller vägkorsningar, för att ge maximal flexibilitet och kontroll. ROADM:er kan användas för att lägga till eller ta bort alla typer av signaler, inklusive röst, video och data. ROADM:er används också ofta tillsammans med annan optisk nätverksutrustning, t.ex. optiska korsförbindelser (OXC) och optiska transportnät (OTN)

Fördelarna med ROADM:er är bland annat följande

  • Ökad flexibilitet: ROADMs gör det möjligt att lägga till eller ta bort ljuskanaler utan att behöva omdirigera hela signalen. Detta gör det möjligt för nätverksadministratörer att enkelt ändra den optiska vägen för en signal, lägga till nya signaler eller ta bort befintliga signaler.
  • Förbättrad tillförlitlighet: ROADMs kan användas för att skapa redundanta vägar genom nätverket. Om en väg avbryts eller misslyckas kan ROADM:er automatiskt omdirigera signalen över en alternativ väg.
  • Större skalbarhet: ROADMs gör det möjligt att enkelt utöka ett optiskt nätverk genom att lägga till nya våglängder eller kanaler. ROADM:er används också ofta tillsammans med annan optisk nätverksutrustning, t.ex. OXC:er och OTN:er, vilket ytterligare ökar deras flexibilitet och skalbarhet.

ROADM:er är en viktig del av nästa generations optiska nät och erbjuder många fördelar jämfört med traditionella fasta nät . ROADM:er erbjuder ökad flexibilitet, förbättrad tillförlitlighet och större skalbarhet. Om du planerar att uppgradera ditt optiska nätverk bör ROADM vara en viktig del av dina planer.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln