nyhetstoppen

Distansarbeten med flexibla kontor

En kurs inom bättre arbetsmiljöutbildning är viktigt när du vill förbättra möjligheten till distansarbeten. Det flexibla kontoret som även benämns som hybrida arbetsplatser eller hybrida kontor har skapat ny möjligheter.

När det gäller arbetsplatsen finns det många förändringar som kan göras för att förbättra den allmänna arbetsmiljön. Det krävs struktur för att få hybrida arbetsplatser att fungera fullt ut. Det finns speciella arbetsmiljöstrateger och arbetsplatsstrateger som kan hjälpa till med detta och skapa en arbetsplatsstrategi.

Förändringsprocesser som tar hänsyn till den anställde och företagets bästa

En av de viktigaste sakerna att tänka på när det gäller att förbättra arbetsplatsen är att ta hänsyn till förändringsprocessen. Förändringshantering även kallat förändringsledning är en viktig del, för att se till att alla förändringar som görs på arbetsplatsen. Att dessa görs på ett säkert och effektivt sätt.

Ett av de mest populära tillvägagångssätten för förändringshantering är agilt arbetssätt. Agil metodik föredras ofta i miljöer med högt tempo, eftersom den möjliggör snabba, responsiva förändringar. Agilt arbetssätt kan dock vara svårt att genomföra i organisationer som inte är vana vid att arbeta snabbt och flexibelt.

För att få agilitet att fungera i din organisation är det viktigt att ha en tydlig förändringsprocess på plats. På så sätt kan man se till att alla intressenter hålls uppdaterade om utvecklingen och att alla förändringar görs på ett säkert och kontrollerat sätt.

Lär dig hur aktivitetsbaserat arbete kan förbättrar produktiviteten

Ett annat viktigt övervägande när det gäller att förbättra arbetsplatsen är aktivitetsbaserat arbete (ABW). Aktivitetsbaserat arbete har visat sig förbättra produktiviteten och kreativiteten samt minska personalomsättningen.

ABW innebär att man skapar en miljö där de anställda kan arbeta med en mängd olika uppgifter i stället för att vara tilldelade ett visst skrivbord eller område. Detta kan göras genom att integrera en rad olika arbetsutrymmen i kontorslayouten, som med öppna ytor, privata mötesrum och tysta zoner.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln